fbpx

תערוכות עבר

בלוז לכחולי המדים

התערוכה עוקבת אחר שילוב השוטר העברי במשטרת המנדט ברובע היהודי בשנים 1948-1918…

קראו עוד

 


שנה טובה

מנהג משלוח אגרות ברכה לקראת השנה החדשה החל כנראה בקהילות אשכנז דוברות הגרמנית במאה ה-14. במאה ה-19 החל המנהג להתפשט לקהילות מזרח אירופה, ולקהילות הספרדיות באירופה ובמזרח.

בתערוכה מוצגים כרטיסי ברכה שהודפסו בירושלים בשלהי המאה ה-19 ובעשורים הראשונים של המאה ה-20.

קראו עוד


בסימן טוב

בחברה מסורתית החתונה היא האירוע החשוב ביותר בחיי אדם.

תיאור האירוע ,מרגע הגיעם של הנער והנערה לפרקם, ועד סיום שבעת ימי המשתה,

מובאים בזיכרונותיהם של אנשי הישוב הישן הירושלמי

קראו עוד


חזון ומעש: סיפורה של משפחת סלומון (צורף)

2011-2013

אוצרת: אורה פיקל-צברי

בראשית המאה ה-19, חלה התעוררות משיחית בעולם היהודי ואלפי יהודים החלו לנהור לארץ ישראל, מתוך אמונה לביאת המשיח בשנת הת"ר (1840).

בשנים 1808-1813 הגיעו מרחבי ליטא לארץ ישראל 511 נפשות מתלמידי הגר"א  ובני משפחותיהם.

קראו עוד


למה כובע? למה מטפחת?

נובמבר 2009- אוגוסט 2010

אוצרת: גליה גביש
אוצרת משנה: אורה פיקל-צברי

התערוכה  תארה את פסיפס כיסויי הראש לגברים ולנשים שהיו בירושלים במחצית הראשונה של המאה ה-20 וכיסויי ראש עכשוויים.

כובעים אלגנטיים של האליטה מול המטפחות של פשוטי העם.

קראו עוד


טיפת חלב

אוקטובר 2010 עד יוני 2011

בשלהי התקופה העותמנית היה שיעור התינוקות המתים בירושלים מהגבוהים בעולם : ארבעה מתוך חמישה תינוקות לא הגיע לגיל שנה.

"טיפת חלב" הוקמה ברובע היהודי בירושלים בחודש יוני שנת 1921 כדי לתת מענה לכך.

קראו עוד


מוזות במוזיאון

נובמבר 2012 – יולי 2015

אוצרת: אורה פיקל-צברי

 

הכל החל בחנוכה תשע"א.

הרצל חקק, יו"ר אגודת הסופרים והמשוררים חפש אכסניה למפגשי משוררים, ומוזיאון חצר הישוב הישן הסכים לארח את המשוררים בין כתליו. הודלק נר ראשון של חנוכה, המשוררים קראו שירים מפרי עטם , והודרכו בתערוכות המוזיאון.

המפגש עם המבנה העתיק, האוצר בתוכו את סיפורם של יהודי ירושלים שבין החומות, הזכיר נשכחות והמוזה שרתה.

קראו עוד


מיבנה לירושלים

אוצרת: אורה פיקל-צברי

2011 – 2013

בחורף 1940 הגיעה לרובע היהודי בירושלים קבוצת סטודנטים צעירה בתמיכתו של ד"ר מאגנס.

הם התיישבו ברובע היהודי במעין קיבוץ עירוני , והתחילו בפעילות קהילתית לרווחת הקהילה: הקמת מועדוניות לנוער, שעורי עזר לנוער עובד, קורסי תפירה ובישול, קופת מלווה, ועוד.

קראו עוד