fbpx

תערוכות קבע

סיפורים יוצאים מן הכלים

2015 ואילך

עם הקמת המוזיאון ביום ירושלים 1976, תיאר יעקב יהושע

בלשונו הציורית: "נדמה כי כלים אלו שנאספו מבעלי בתים שונים, עומדים כיום בפני קהל המבקרים מבוישים ונכלמים, לשונם עילגת וכאילו ניטל מהם כוח הדיבור כדי לספר את הקורות אותם בעבר…

קראו עוד