fbpx

תערוכות קבע

שיויתי

לוח "שיויתִי" ממוקם בקהילות ישראל בדרך כלל בכותל המזרח בבית הכנסת או בסמוך לחזן בית הכנסת.

כמו כן, אפשר למצוא אותו בסידורי תפילה שונים.

הכיתוב על הלוח מבוסס על הפסוק "שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד" המופיע בספר תהילים ט"ז 8.

ללוח ולמנורה שעליו, המורכבת מפסוקי מזמור ס"ז בתהלים, מיוחסות סגולות להגנה ולהתמקדות בתפילה.

קראו עוד

סיפורים יוצאים מן הכלים

2015 ואילך

עם הקמת המוזיאון ביום ירושלים 1976, תיאר יעקב יהושע

בלשונו הציורית: "נדמה כי כלים אלו שנאספו מבעלי בתים שונים, עומדים כיום בפני קהל המבקרים מבוישים ונכלמים, לשונם עילגת וכאילו ניטל מהם כוח הדיבור כדי לספר את הקורות אותם בעבר…

קראו עוד