fbpx

תקנון לרכישת כרטיסים לפעילויות המוזיאון

מוזיאון חצר הישוב הישן מארגן פעילויות רבות להן ניתן לרכוש כרטיסים באופן מקוון וברכישה טלפונית.

להלן תנאי עסקה לרכישות כרטיסים מקוונות ו/או ברכישה טלפונית.

  • ההרשמה לפעילויות תתבצע באופן מקוון.

  • קיום הפעילויות מותנה במינימום נרשמים.

  • בכל בעיה ניתן לפנות למשרד המוזיאון בטלפון 02-6276319 (בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 15:00).

שינויים במועדי הפעילות

  • במידה ויחול שינוי במועד הפעילות אליו נרשמתם, תישלח הודעה ע"פ פרטי ההתקשרות (טלפון ודוא"ל) אותם הזנתם בטופס ההרשמה, יש לשים לב בעת מילוי הטופס כי הפרטים המוזנים תקינים ונכונים.

  • במידה ולא תוכלו להשתתף בפעילות במועדה החדש ו/או בפעילות חלופית שיתכן ותוצע לכם, תזוכו בעבור התשלום לפעילות.

ביטול השתתפות בפעילות

  • בקשה לביטול השתתפות בפעילות תתבצע מול משרד המוזיאון (טלפונית או בדוא"ל – עם קבלת תכתובת חוזרת המאשרת את ביטול ההשתתפות) וזאת עד 5 ימי עבודה לפני קיום הפעילות,
    אחרת ישולם תשלום מלא גם ללא השתתפות בפעילות (ימי שישי ושבת, ערבי חג וחגים המשרד סגור, לכן ימים אלה אינם נכללים בנוהל הודעת הביטול).

  • במקרה של ביטול השתתפות יבוצע החזר בקיזוז עמלת "ביטול עסקה" בגובה 5 ש"ח על פי מדיניות חברת האשראי.