fbpx

"סיפורים יוצאים מן הכלים" - פעילות משפחתית מקוונת

התערוכה "סיפורים יוצאים מן הכלים" מתעדת מפגש בין מספרי סיפורים ירושלמים למוצגי המוזיאון.
לפניכם קישורים לסרטונים. לאחר הצפייה ניתן לענות על השאלות בשאלון שיצורף בתחתית הסרטון.

בין הפותרים נכונה יוגרל כרטיס משפחתי למוזיאון.

 

סרטון
הסנדלר

סרטון
שתי מאפיות

סרטון
הקפה