החודש במוזיאון

רוני סומק – תייר בירושלים

רוני סומק - תייר בירושלים עורך ומנחה: אביחי קמחי יום ראשון, 13.11.2022 י"ט חשוון בשעה: 20:30 משתתפים: זמירה פורן, נעה שקרג'י, גלעד המאירי, עמיחי חסון ורוני סומק. מספר מפגש: 83289876708 סיסמא: 774922

רוני סומק – תייר בירושלים
עורך ומנחה: אביחי קמחי
יום ראשון, 13.11.2022 י"ט חשוון בשעה: 20:30
משתתפים: זמירה פורן, נעה שקרג'י, גלעד המאירי, עמיחי חסון
ורוני סומק.
מספר מפגש: 83289876708 סיסמא: 774922