fbpx

טקס שבע ברכות

אפשרויות:

סיור בדגש מעגל החיים עם צוות המוזיאון

סיור תיאטרלי- שידוך חמוץ-מתוק:

שמואל-רפאל השדכן מוביל אותנו בנבכי עולם השידוכים הירושלמי ומגלה את סודותיו וצפונותיו. איך מעריכים נדוניה? איך משכנעים כלה עיקשת להינשא? ואיך משכנעים חותן וחותנת תמימים להסכים לשידוך ?על חתן שברח וכלה שהפכה בין לילה לגיבנת ופיסחת. על כך ועל סודות נוספים שהמשפחות הירושלמיות הוותיקות לא רוצות שתדעו….

מופע -"שירי אהבה בלדינו":

איך שידכו פעם שידוכים? איך ידעה החותנת לבחור את הכלה המיועדת לבן יקיר? היכן שומרת הכלה

את הנדוניה?

את מי האשימו אם האשה ילדה רק בנות?  ואיך השיבו את לב האשה לבעלה?

על שדכנים ולצים,נישואי תערובת, קנאים מול חדשנים, רכילות מחיי המשפחה של משפחות ירושלמיות מפורסמות, ועוד.

ינעים בשירת הרומנסות הספרדיות, הזמר אבי אופק.

הפרשת חלה משפחתית

אפשרות  לקיים סעודת מצוה