fbpx

תערוכות מתחלפות

 

בין קודש לחול

פתיחת התערוכה 2.2022

בקהילות ישראל בעולם מקובל להקדיש תשמישי קדושה לעילוי נשמת אדם, בתצוגה מעילים ופרוכות, כלומר תשמישי קדושה המשתייכים לספר תורה שנתרמו לעילוי נשמתו של הנפטר

 

לפרטים ומידע נוסף לחצו כאן

 

 

 


 

מושב זקנים- סיפורם של זקני ירושלים 1948-1840

פתיחת התערוכה 3.10.2021

התערוכה עוקבת אחר הקמת "מושב זקנים" בית האבות הראשון שהוקם בירושלים העתיקה והתפתחותו בעיר החדשה. דרך סיפורו עולה סיפורם של זקני ירושלים בשנים 1840-1948 . בתערוכה תעודות, תצלומים, סרטון מיוחד , לוחות יארצייט מאוסף המוזיאון ועוד.

 

לפרטים ומידע נוסף לחצו כאן

 

 

 


 

להיות ילד בארץ ישראל

פתיחת התערוכה 3.10.2021

משחקי ילדות בארץ ישראל בתקופת המנדט

התנועה הציונית ראתה בילד העברי את עתיד העם היהודי, ומשאבים רבים הוקדשו לחינוכו ולבריאותו.

בתקופת המנדט יוצרו עבורו משחקים והופקו למענו מקראות, כרזות, תעודות וספרים רבים.

לפרטים ומידע נוסף לחצו כאן