fbpx

בתקווה להתראות בקרוב - סיפורם של שבויי העיר העתיקה

ביום שישי י"ט באייר, 28 במאי 1948, לאחר קרבות קשים וגילויי גבורה, הניחו לוחמי הרובע היהודי את נשקם.

מפקד הלגיון הירדני, עבדאללה א-תל, לקח בשבי 341 שבויים – לוחמים ואזרחים, בהם נערים, קשישים, פצועים, רופא ושתי חובשות שהתנדבו ללוות את הפצועים לשבי במחנה אום אל ג'מאל בירדן.

התערוכה “בתקווה להתראות בקרוב” מספרת את סיפורם של שבויי העיר העתיקה באמצעות מכתבים, קטעי יומן , תצלומים ,ועוד.
מבעד לשורות הנכתבות משתקפים עוז הרוח והתושייה כנגד כל הקשיים והשמחה על הקמת מדינת ישראל.