fbpx

סיפור כיסוי

כיסויי חלה מאוסף מוזיאון חצר הישוב הישן

כיסויי החלה הרקומים ביד נעשו על ידי האישה לצורכי ביתה, לעתים כחלק מתהליך חניכתה והפיכתה לאשת איש. בכיסויי חלה רקומים אלה המסר המועבר אישי יותר ומבטא את רחשי לבה של הרוקמת. אפשר למצוא רחשים לאומיים כדוגמת השיבולים או תקווה לאחרית הימים והגעת הגואל בדגם הלווייתן.

עם הגעת הקִדמה והתיעוש כיסויי חלה מודפסים החלו לתפוס את מקומם. כיסויים אלה נעשו בעיקר לצרכים שיווקיים למען מוסדות החסד והישיבות, שלעתים התאגדו יחד. המסר שניסו מוסדות אלה להעביר בכיסויי החלה הוא אחיד: התורם הוא חלק מהשאיפה לגאולה, הוא תורם למטרה הנעלה של לימוד תורה וישוב תורה בא"י – וברבות הימים ייוושע בזכות תרומה זו.

ברבות השנים הועם זוהרם של כיסויי החלה המודפסים והרקומים ידנית כאחד.