fbpx

תערוכות קבע

מוזיאון חצר הישוב הישן נמצא בבית חצר בן כחמש מאות שנה ברובע היהודי בירושלים.
הוא אחד מקומץ בתים ששרדו את מלחמת העצמאות ואת השיקום שלאחר מלחמת ששת הימים.

החצר המרכזית היתה מוקפת בחדרים ובכל חדר גרה משפחה.
החדרים היו קטנים וללא איוורור, ולכן מרבית הפעילות בשעות היום התקיימה בחצר.

המבנה עצמו הוא בן כחמש מאות שנה, אך מרבית הפריטים הם מהשנים 1948-1840, תקופה בה ירושלים שינתה את פניה: השלטון הבריטי החליף את השלטון העות'מני, היהודים הפכו לרוב בירושלים, היהודים האשכנזים הפכו לרוב מבין יהודי ירושלים, ההתיישבות מחוץ לחומות, השפעת המעצמות, ועוד.

תערוכת הקבע כוללת שלושה חדרי מגורים מתקופות שונות (התקופה העות'ומנית, סוף התקופה העות'ומנית ותקופת המנדט) המשקפים את השינויים שחלו בירושלים בשנים 1948-1840. בנוסף לחדרי המגורים, יש שחזור של חצר משותפת, שחזור בית כנסת ספרדי ותצוגת בעלי מלאכה מהתקופה.

המבקרים במוזיאון מוזמנים להתלוות לאלגרה (אחת מהנשים שחיו בחצר) בביקוריה אצל שכניה.

עלון ההדרכה העצמית "החיים על פי אלגרה" מופיע בשש שפות בקופת המוזיאון.

  

סיפורים יוצאים מן הכלים

 

עם הקמת המוזיאון ביום ירושלים 1976, תיאר יעקב יהושע

בלשונו הציורית: "נדמה כי כלים אלו שנאספו מבעלי בתים שונים, עומדים כיום בפני קהל המבקרים מבוישים ונכלמים, לשונם עילגת וכאילו ניטל מהם כוח הדיבור כדי לספר את הקורות אותם בעבר…

קראו עוד