fbpx

רשימת סיורים המשלבים את המוזיאון במסע לירושלים עבור תלמידי חט"ע

המערב הפרוע – מאושר בגפ"ן

מדוע פחדו לגור מחוץ לחומות? מה שכנע את תושבי הרובע היהודי לעבור למשכנות שאננים למרות הפחד?
על צפיפות, מים מזוהמים, סיפורי ילדות, ועוד בסיור במוזיאון חצר הישוב הישן.

תחום דעת :היסטוריה ממלכתי

 

תהילה – מאושר בגפ"ן

"חדרה קטן וקירותיו מעובים ותקרתו מקומרת כחדרי ירושלים של הדורות שעברו". (ש"י עגנון, תהילה").

כמראה חדרה של תהילה בסיפורו  של ש"י עגנון,כך מראה מוזיאון חצר הישוב הישן המחייה את ירושלים של פעם, ירושלים מהתקופה העותמנית ועד מלחמת העצמאות.

ניתן לקיים סיור ברובע ובמוזיאון עם מדריך או שחקנית.

תחום דעת: ספרות ממלכתי וחמ"ד

 

מסע במנהרת הזמן: (מאה 19)

מסע אל ימים בהם טרם הומצאה האנטיביוטיקה, מים נקנו בשער יפו או נשאבו מבורות דלוחים והשירותים היו בור באדמה.

סיור חווייתי במוזיאון המתעד את הווי החיים בירושלים במאה ה-19, מאה רבת תהפוכות בירושלים: התרחבות הישוב היהודי והיציאה מהחומות, המצב הסניטרי, יחסים בין עדתיים ובין דתיים ועוד.

תחום: לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 

ימות המשיח

סיור במוזיאון חצר הישוב הישן בדגש הזרמים השונים ביהדות המתבטאים בישוב הירושלמי במאות 16-19: על משיחי שקר, משכילים, חסידים, מתנגדים , דוחקי  קץ ושומרי חומות.

תחום דעת: היסטוריה –חמ"ד

 

הפעילות מוכרת במסגרת היתרון הירושלמי