fbpx

רשימת סיורים המשלבים את המוזיאון במסע לירושלים עבור תלמידי חט"ב

ביחד ולחוד

התוכנית עוקבת אחר חיי היומיום בעיר העתיקה בעבר ,תוך מתן דגש על היהודים והערבים שחיו בה בכפיפה אחת. הביקור החווייתי במוזיאון חצר הישוב הישן מדגיש את הדימיון והמשותף בין הדתות.

הדגש בהדרכה במוזיאון הוא על חיי היומיום:
הדמיון והמשותף בין הדתות במעגל החיים ובמעגל השנה. הסיור ברובע ובהר ציון הוא  בדגש קדושת אתרים שונים לשלושת הדתות.

תחום דעת: גיאוגרפיה – אוכלוסיית ישראל, פסיפס אנושי-מגוון דתי, לאומי ותרבותי

 

לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים

ירושלים הטילה את קסמה על משוררים וסופרים רבים. סיור במוזיאון חצר הישוב הישן מבהיר חלק מהקסם .

בעבר התקיימה התערוכה "מוזות במוזיאון" ובה שירים שכתבו משוררים בהשראת המוזיאון ומוצגיו. ניתן לקיים מפגש במוזיאון עם משוררים ירושלמיים שיספרו על הקשר שלהם לירושלים ועל שירים שנכתבו בהשראתה (בתוספת תשלום) .

תחום דעת: ספרות ממלכתי וחמ"ד

 

מעגל החיים

מוזיאון חצר הישוב הישן מתעד את הווי החיים בירושלים של פעם: פסיפס עדות שחיו זו לצד זו והושפעו זו מזו.

הסיור במוזיאון בדגש מעגל החיים היהודי: נישואין, לידה, תפקיד היחיד בבית הכנסת ובקהילה ,בעדות השונות, ועוד.

ניתן להכשיר את התלמידים להדרכה במוזיאון.

תחום דעת: מורשת ישראל