אברהם מזרחי

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1888 - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב המיידן. בית עוסמן עמר
  • קשרי משפחה

חזרה למאגר >