אברהם מימראן

אברהם מימראן ובן ציון עם חבר על רקע חנות המכולת המשפחתית ברחוב היהודים