אליעזר נחמני

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1921 - 1939
  • כתובת מחוז
    חב"ד 78
  • קשרי משפחה

  • הערות
    היה בעל הבית.חי מרנטה ממרוקו. רכש בית נוסף ברובע המוסלמי.קבור בהר הזיתים
חזרה למאגר >