אסתר הלוי

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1939 - 1947
  • כתובת מחוז
    בית שמעון אסולין (כיום חב"ד 66)
  • קשרי משפחה

  • הערות
    כובסת בישיבת פורת יוסף
חזרה למאגר >