אסתר מז'אר

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1800 - 1948
  • כתובת מחוז
    סטמבוליס. בית הכולל הספרדי על יד בית הכנסת
  • הערות
    קבצנית
חזרה למאגר >