בדרה תם

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1900 - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב שער השמים
  • קשרי משפחה

  • הערות
    כובסת
חזרה למאגר >