בת שבע בר ציון

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1927 - 1948
  • קשרי משפחה

  • הערות
    כובסת
חזרה למאגר >