חיים אלימלך זלצר

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1900 - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב היהודים-בעל הבית בעשטי
  • מקצוע
    חנווני (בעל מכולת)
  • קשרי משפחה

חזרה למאגר >