יהודה ארבלי (מזרחי)

 • שם האב
  עובדיה
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  1936 - 1948
 • כתובת מחוז
  רחוב בית אל
 • בית ספר/השכלה
  התפלל בבית הכנסת האיסטנבולי
 • מקצוע
  חנווני (בעל מכולת)
 • קשרי משפחה

חזרה למאגר >