יוסף בר ציון

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1921 - 1948
  • כתובת מחוז
    סטמבוליס- כולל הספרדים
  • קשרי משפחה

  • הערות
    אופה
חזרה למאגר >