יוסף נחום

 • שם האב
  חיים
 • שם האם
  שרה
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  1800 - 1948
 • כתובת מחוז
  רחוב המיידן הקטן
 • מקצוע
  חנווני (בעל מכולת)
 • קשרי משפחה

חזרה למאגר >