יחיאל אבראביה

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1860 - 1875
  • מקצוע
    אופה
  • קשרי משפחה

  • הערות
    עלה מתורכיה
חזרה למאגר >