יצחק לוי

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1800 - לא ידוע
  • כתובת מחוז
    סטמבוליס. בית הכולל הספרדי על יד בית הכנסת
  • קשרי משפחה

  • הערות
    פועל בניין
חזרה למאגר >