יצחק עבו

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    לא ידוע - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב היהודים-כולל וארשה
  • מקצוע
    סבל
חזרה למאגר >