ישעיהו קלדרון

 • שם האב
  יעקב
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  לא ידוע - 1948
 • כתובת מחוז
  רחוב היהודים-פינת רחוב פלוגת הכותל
 • מקצוע
  חנווני (בעל מכולת)
 • קשרי משפחה

 • הערות
  בעל בית מכולת ברחוב היהודים
חזרה למאגר >