מזל פפו

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    לא ידוע - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב סטמבוליס-בית הכולל הספרדי- ברחוב היהודים
  • הערות
    אחות
חזרה למאגר >