מנוחה בנזימן (זלצר)

 • שם האב
  חיים אלימלך
 • שם האם
  אלטע
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  1934 - 1948
 • כתובת מחוז
  רחוב היהודים-בעל הבית בעשטי
 • בית ספר/השכלה
  בית יעקב
 • מקצוע
  חנווני (בעל מכולת)
 • קשרי משפחה

חזרה למאגר >