מרדכי ברנשטיין

  • שם האב
    משה
  • שם האם
    מרים
  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1932 - 1943
  • קשרי משפחה

חזרה למאגר >