מרדכי שוישה

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1900 - 1942
  • כתובת מחוז
    רחוב היהודים- בית מעון ויצו
  • מקצוע
    חייט
  • קשרי משפחה

חזרה למאגר >