מרים אג'י

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1939 - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב סטמבוליס (ע"י ביהכ"נ האיסטנבולי)
  • קשרי משפחה

  • הערות
    כובסת
חזרה למאגר >