משה נחמני

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1900 - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב היהודים-בעל הבית בעשטי
  • הערות
    מוכר בגדים משומשים
חזרה למאגר >