משה רוסנק

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1948 - 1948
  • הערות
    לוחם. מפקד הרובע בתשח
חזרה למאגר >