סול כהן

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1920 - 1948
  • כתובת מחוז
    בית חסד אל. רחוב חב"ד
  • הערות
    מחלקת חלב
חזרה למאגר >