עישה בורביע

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1854 - 1866
  • שנת לידה
    1769
  • הערות
    טוות פשתים. אלמנת אברהם בורביע. ילידת מקאנס
חזרה למאגר >