פרל גולדה ליברזון (מינצברג)

 • שם האב
  וועלויל
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  1899 - 1948
 • כתובת מחוז
  רחוב היהודים-בעל הבית בעשטי
 • מקצוע
  חנווני (בעל מכולת)
 • קשרי משפחה

חזרה למאגר >