שלום ברוך שור

 • שם האב
  יצחק
 • שם האם
  נעמי רבקה
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  1880 - 1916
 • כתובת מחוז
  היהודים
 • מקצוע
  חכם
 • קשרי משפחה

חזרה למאגר >