שלום חייבי

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1914 - 1948
  • כתובת מחוז
    בית עזריאל- המיידן (חצר הקראים)
  • קשרי משפחה

  • הערות
    בנאי
חזרה למאגר >