שלום חייבי

  • התגורר/ה ברובע בשנים
    1903 - 1948
  • כתובת מחוז
    רחוב המידן (הקטן) חצר הקראים
  • קשרי משפחה

  • הערות
    פועל בניין
חזרה למאגר >