שלמה מדמוני

 • שם האב
  יעיש
 • שם האם
  רבקה
 • התגורר/ה ברובע בשנים
  1934 - 1948
 • כתובת מחוז
  בית עוסמן עמר- רחוב המיידן
 • קשרי משפחה

 • הערות
  עובד בחנות מכולת ברחוב היהודים
חזרה למאגר >