fbpx

בלוז לכחולי המדים

 

אוצרת: אורה פיקל-צברי

29.5.17 – 18.11.18

התערוכה עוקבת אחר שילוב השוטר העברי במשטרת המנדט ברובע היהודי בשנים 1948-1918. הנהגת היישוב העברי ראתה בכך צורך לאומי ועודדה התגייסות למשטרה, למרות תנאי השירות הקשים.

דוגמה לכך היא נגני תזמורת המשטרה שהיו ברובם יהודים. הם תפקדו בימי סער כשוטרים לכל דבר והגנו על הרובע היהודי ועל שכונות נוספות בירושלים. בימי רגיעה השתתפה התזמורת באירועים מוזיקליים מגוונים, הן במילוי תפקידה המשטרתי והממלכתי והן במסגרת הפעילות לקהילה.