fbpx

בסימן טוב

אוצרת: אורה פיקל-צברי

(אוקטובר 2013- מאי 2017)

 

בחברה מסורתית החתונה היא האירוע החשוב ביותר בחיי אדם.

תיאור האירוע ,מרגע הגיעם של הנער והנערה לפרקם, ועד סיום שבעת ימי המשתה ,מובאים בזיכרונותיהם של אנשי הישוב הישן הירושלמי, במאה רבת תהפוכות. (אמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20). מאה בה שינתה ירושלים את פניה, החליפה שליטים ,שפות , לבוש ומנהגים.

תמורות אלו לא פסחו על אנשי הישוב הישן הירושלמי, ועל אירוע מכונן זה בחיי אדם.

בתערוכה מוצגים כתובות לצד הזמנות, בגדי חתונה לצד צילומי הזוג הצעיר , ועוד.