fbpx

מושב זקנים- סיפורם של זקני ירושלים 1948-1840

פתיחת התערוכה ב 3.10.2021

נעילת התערוכה ב 19.5.2023

התערוכה עוקבת אחר הקמת "מושב זקנים" בית האבות הראשון שהוקם בירושלים העתיקה והתפתחותו בעיר החדשה. דרך סיפורו עולה סיפורם של זקני ירושלים בשנים 1840-1948 . בתערוכה תעודות, תצלומים, סרטון מיוחד , לוחות יארצייט מאוסף המוזיאון ועוד.