fbpx

מיבנה לירושלים

אוצרת: אורה פיקל-צברי

2011-2013

בחורף 1940 הגיעה לרובע היהודי בירושלים קבוצת סטודנטים צעירה בתמיכתו של ד"ר מאגנס.

הם התיישבו ברובע היהודי במעין קיבוץ עירוני , והתחילו בפעילות קהילתית לרווחת הקהילה: הקמת מועדוניות לנוער, שעורי עזר לנוער עובד, קורסי תפירה ובישול, קופת מלווה, ועוד.

פעילותם פסקה עם נפילת הרובע בתש"ח.

בתערוכה:

  • צילומי הפעילות שצולמו ע"י אחד הסטודנטים-יהושוע מרקוביץ
  • פנס קסם
  • משחקי ילדים
  • עיתונים וספרים משנות הארבעים
  • ועוד…