fbpx

ממשבר לתקומה - סיפורם של מפוני העיר העתיקה

אוצרת: אורה פיקל-צברי

התערוכה עלתה בתאריך 2.12.18

שבועיים לאחר קום המדינה, נפל הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בידי הלגיון הירדני.

הגברים הובלו לשבי. הנשים, הקשישים והילדים הועברו לעיר החדשה.

התערוכה עוקבת אחר סיפורם של מפוני העיר העתיקה ומאבקם להמשיך בחיים, למרות הקשיים, ולהשתלב במדינה הצעירה.

בעקבות משבר הקורונה

אנו מעלים את סיפורה של פועה שטיינר ע"פ ספרה מתוך ההפיכה שמלווה את התערוכה במוזיאון.

פועה מספרת על זכרונותיה כילדה מפינוי הרובע, השבי של אביה והצורך של אימה להסתדר בבתים שהוקצו למפונים בשכונת קטמון תוך שהיא נאלצת להתמודד על קשיי פרנסה, גידול ילדים ועוד בראשית ימיה של המדינה.

חלק א' חלק ב'