fbpx

עושים סדר - תערוכת קערות סדר מאוסף המוזיאון

בקערת הסדר  מוצגים מאכלים המייצגים רעיונות הקשורים לסדר פסח וליציאת מצרים, ומסייעים בהמחשת ההגדה.

על פי תורת הקבלה, קערת הפסח וסימניה מסמלים את האופן בו האדם תיקן עצמו מקבלה לנתינה ובכך מתאפשר לו להתחבר לבורא ולהתעלות רוחנית.

לפי תורת האר"י המזונות בקערת פסח מסודרים בצורת מגן דוד על פי הספירות הקבליות:

חכמה, בינה ודעת- שלוש מצות

תפארת- מרור

נצח והוד- חרוסת וכרפס

יסוד- חזרת

גבורה- ביצה

חסד- זרוע

מלכות- הקערה

קערת הסדר זכתה במרוצת הדורות לביטויים אמנותיים רבים שנשאבו מאוצר האיקונוגרפיה היהודית. בין המוטיבים העיקריים  ששימשו לקישוט קערת הסדר ניתן למצוא תיאורים מן ההגדה, תיאורים מסדר פסח ויציאת מצרים, מוטיבים מקראיים שנקשרו לחג והועתקו מהגדות וסמלי טקס ליל הסדר.

קערות הסדר בתצוגה יוצרו מבדיל, פורצלן  וכסף ובחלקן יש סצנה מקראית או חלק מההכנות ליל הסדר . בקערת "בצלאל" שיוצרה בארץ ישראל נמצאות זו לצד זו סצנת  עבודת הפרך במצרים  לצד סצנת  יציאת מצרים , ביטוי חזותי המסמל את תקומת ישראל בארצו.

 

התערוכה מוצגת במהלך פסח תשע"ט, אפריל 2019