fbpx

סיורים לצוותי חינוך והוראה

כיפה נוגעת בכיפה

השתלמות ברובע היהודי ובמוזיאון חצר הישוב הישן בהדרכת ד"ר ראובן גפני, חוקר בתי כנסת.

מטרת ההשתלמות: הכרות עם בתי הכנסת של העדות השונות ברובע היהודי. באמצעות בתי הכנסת ניתן ללמוד על מגמות, התפתחות ותהליכים ברובע היהודי מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20.

במהלך הסיור נבקר בבתי כנסת מוכרים יותר ומוכרים פחות ובמוזיאון חצר הישוב הישן.

 


 
למה ירושלים תמיד שתיים?

השתלמות הכוללת ביקור באתרים מוכרים יותר ומוכרים פחות ברובע היהודי בירושלים. דרך השירים נקבל מבט רענן וייחודי על אירועים הסטוריים . כלי טוב למורה להעברת החומר בדרך אחרת לתלמידים ולהעשיר את הלמידה.