fbpx

סיורים לצוותי חינוך והוראה

כיפה נוגעת בכיפה – מאושר בגפ"ן

השתלמות ברובע היהודי ובמוזיאון חצר הישוב הישן בהדרכת ד"ר ראובן גפני, חוקר בתי כנסת.

מטרת ההשתלמות: הכרות עם בתי הכנסת של העדות השונות ברובע היהודי. באמצעות בתי הכנסת ניתן ללמוד על מגמות, התפתחות ותהליכים ברובע היהודי מאמצע המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20.

במהלך הסיור נבקר בבתי כנסת מוכרים יותר ומוכרים פחות ובמוזיאון חצר הישוב הישן.


 
למה ירושלים תמיד שתיים? – מאושר בגפ"ן

השתלמות הכוללת ביקור באתרים מוכרים יותר ומוכרים פחות ברובע היהודי בירושלים. דרך השירים נקבל מבט רענן וייחודי על אירועים הסטוריים . כלי טוב למורה להעברת החומר בדרך אחרת לתלמידים ולהעשיר את הלמידה.